Friday, November 21, 2008

OnDemand (TM) పై ఈ కింది వంటకం

నా నిన్నటి పోష్టు - కాఫీ లో నన్ను ఓ బ్లాగరి ఇలా సవ్వాల్జేసారు:
పప్పు వొప్పు దేముంది ఎవుడైన జేస్తాడు, దమ్ముంటే గింబళి తేగలరా(మాయాబజార్ నుండీ కాపీకొట్టా) అన్నట్టు - గుత్తి వంకాయ ఎవరైనా చేస్తారు కానీ,మీ నలభీమ పాకం లో , గుత్తి గుమ్మడి కాయ, గుత్తి సొర కాయ(ఆనప కాయ) కూరల రెసిపీలు (కూడా?) ఇద్దురూ ?

అహా!! ఛాలెంజ్లు నేనె ఎప్పుడూ స్వీకరిస్తా: కాస్కో- ఇదే గుత్తి గుమ్మడికాయ కూర:-
ఓ "గుమ్మ"డికాయ తీస్కో - మంచిగుమ్మడనుకుంటున్నా - అడ్డంగా రెండు ముక్కలుజేయ్. దానిపొట్టలోని ఇత్తనాలు తీసెయ్, పైన తొక్క ఒలిచెయ్. పక్కన పెట్టు. మొన్న చేస్కున్న బంగాళదుంప కూర ఉందిగా అది తీస్కో, ఇందాక చేసిన గుమ్మడికాయ రెండుముక్కల్లో కిందముక్క తీస్కో, ఈ కూరతో దాన్ని నింపు పక్కనబెట్టు. పైముక్క తీస్కో, కూరతో నింపు - కిందముక్కని పైముక్కతో కూరకిందపడకుండా మూసేయ్. ఇప్పుడు ఓ తాడు తీస్కో, దాన్ని కట్టేసేయ్.
ఓ పెద్ద భాండీ తీస్కో, గుమ్మడికాయని దాంట్లో పెట్టగలిగేంత పెద్దది. పొయ్ వెలిగించు, ఆభాండీ పెట్టు, ఓ నాలుగు చుక్కలు నూనెపొయ్, నూనె కాగంగనే ఈ గుమ్మాడికాయ దాంట్లో వెయ్, ఇక వేయించు, గుమ్మడికాయ రంగు మారంగనే (అసలు రంగునుంచి ఏరంగుకైనా) ఉప్పు కారం, కొంచెం కారప్పొడి జల్లు, ఆ తాడు కోసేయ్, ఇక లాగించు.
పక్కనోళ్లకి మాత్రం పెట్టకు. పాపం, వాళ్లనొగ్గేయ్.

ఇది కేవలం పిల్లాట

Monday, November 17, 2008

కాఫీ

రూమ్ముల్లో ఉండే పోరగాండ్లకి కాఫీ/చాయ్ గంట గంటకీ పడకపోతే పిచ్చిడాట్కోడాటిన్ ఎక్కుంతుంటుంది. అంటే పెళ్లైనోళ్లకి ఇలా ఉండదూ అని కాదు - సరే బేరం దేనికీ - కొందరికీ కాఫీ గంట గంటకీ పడుతుండాలి. నేను మాఆవిడాతో "ఒక చిన్న హెల్ప్" అని అనంగనే "ఏంటి ఓ కమ్మని కాఫీకావాలా!!" అని రెప్లై ఇచ్చేస్తుంది.

అదేదో సినిమాలో కోటా శ్రీనివాసరావ్ దెగ్గర ఎవరైనా పొరబాటున "బం" అని అనీఅనకుండానే మీది బందరా అన్నట్టు, నా దెగ్గర ఎవరైనా కా అంటే చాలు, కాఫీ కొడదామా అనేస్తా. అదినా వీక్నెస్సు. :)
ముందు ఈ కాఫీ కధేంటో చూద్దాం.
ఎవుడు కనిపెట్టాడు, మనదా, అఫ్రికాదా..కన్నా..నాకు తెల్సింది చెప్తా.
కాఫీని రకరకాలుగా జేస్తారు. నాకు తెలిసి ఇటాలియన్లు కాఫీ తెయ్యారుచేసే విధానాన్ని బజ్జీ (MASTER) కొట్టారు.
సరే మనోళ్లు యుగ యుగాలుగా "పిల్టర్ కాపీ" ని తయ్యారు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆనాటి అర్జునుడుకూడా కురుక్షేత్ర సంగ్రామమ్లో పీకల్లోతు యుద్ధమ్లో ఉండికూడా, కాఫీ బ్రేక్ అని అరిచి అటైపోళ్లకీ ఇటైపోళ్లకీ పిల్టర్ కాఫీ పోయించేవాడని కాఫీపురాణామ్లో రాశుంది.

హా!! కాఫీలు రకరకాలు -
కాఫీ, బుర్రు కాఫీ, బ్రూక్బాండ్ కాఫీ, ఇత్తడి కాఫీ, కాఫీడే కాఫీ, హిమగిరి కాఫీ, నీలగిరి కాఫీ...పిల్లాట (కిడ్డింగ్)

ఎస్ప్రెస్సో, కపూచ్చినో, మోకా, లత్తే, మక్కియాతో, మోకచ్చినో, ఫ్రప్పే, లుంగో అమెరికానో, రిస్త్రెత్తో, పిల్టర్ కాఫి.

ఎస్ప్రెస్సో
ఒక కప్పులో కాఫీ పొడి వేసి, వేడి వేడినీటిని దాణిగుండా పంపిస్తే వచ్చేదే ఎస్ప్రెస్సో.

కపూచ్చినో
ఒకట్లో మూడుపాళ్లు ఎస్ప్రెస్సో, మూడుపాళ్లు "స్టీండ్" పాలు, మిగతాది పాల నురగ.

లత్తే
అంటే పాలు అని లాటిన్లో. ఎస్ప్రెస్సో కాఫీ లో వేడి పాలు. ఇది మన కాఫీకి దెగ్గరగా ఉంటుంది.

మోకా
లత్తే లో చిక్కొలాతో అంటే చాకోలేట్ వేసి కలిపితే మోకా.

మక్కియాతో
ఎస్ప్రెస్సో మీద ఒక స్పూన్ నురగ వేస్తే మక్కియాతో.

మోకచ్చినో
ఒకటికి నాలుగోవంతు చిక్కటి ఎస్ప్రెస్సో, ఇంకో నాలుగోవంతు చాకొలేట్, మిగతాది పాలు, పాల నురగ.

ఫ్రప్పే
నాకు బాగా గుర్తూ!! ఏథెన్స్ లో నా మొట్టమొదటిరోజు, నాపక్కన కూర్చునే దిమిత్రిగాడు నన్ను మా కార్యాలయం వంటగదికి తీస్కెళ్లి, నెస్కఫే ఓ స్పూన్, పందార, నీళ్లు ఓ లోటాలో పోసి, గిలక్కోట్టే మరతో ఓసారి దాన్ని బాగా గొలక్కొట్టి ఐసుముక్కలేసి ఇక లాగీ అన్నాడు. ఏందిరా మియా అది అంటే ఓర్నీ!!! ఇది తెలియదా!! హా!! దీన్నే ఫ్రప్పే అంటారు అని పోజుకొట్టాడు.
ఫ్రప్పేని గ్రీకులు ఎండ్లకాలం బాగా తాగుతారు. ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం తాగుతున్నార్లే.

అమెరికానో - లుంగో
పేరులోనే ఉంది. అమెరికన్ ఇష్టైల్ కాఫీ అని. నీళ్ల నీళ్లగా ఉండే కాఫీ - లుంగో అంటే లాంగ్ అని, అంటే ఓ పెద్ద లోట అని. దీన్నె ఇక్కడ రెగ్యులర్ కాఫీ అంటాం. నల్ల తుర్రునీళ్ల దికాక్షన్ అన్నమాట.

రిస్రెత్తో
అంటే రిస్ట్రిక్టెడ్ అని, అంటే కొంచెం లేక షార్ట్ అనికూడా అనుకోవచ్చు. లేకపోతే అతి తక్కువ నీళ్లతో ఎస్ప్రెస్సో. ఒక చుక్క గొంతులోఏస్కుంటే చేదు నషాలానికి అంటాలి. అంతే, ఒకేఒక షాట్ టకీలాలాగా.

పిల్టర్ కాఫీ
హమ్మయ్య..వచ్చేసా మనదెగ్గరకి.
ఎలా చేస్కోవాలి?
కావాల్సినవి - ఓ ఫిల్టర్. ఇదిగో ఇలాంటిది (వికీ నుంచి లాక్కొచ్చా ఈసిత్రాన్ని)

బహుసా ఓ 100 కి మంచిదే దొరకొచ్చు.

ఇంకా, పాలు, పందార (నేను పందార లేకుండా తాగుత)
మరియూ నీళ్లు, ఓ పొయ్య్, గిన్నె, నువ్వు, నేను మరియూ కాఫీపొడి.

బ్రూక్బాండ్ గ్రీన్లేబుల్ తెచ్చుకో.

ముందుగా పొయ్ వెలిగించు, నాలుగు గళాసుల నీళ్లుపొయ్. మరిగించు. మరిగాక, పొయ్ ఆర్పివెయ్. పిల్టర్ తీస్కో. పిల్టర్ కి మొత్తం 4 పార్ట్స్ ఉంటాయ్. కిందది కలెక్టరు, పైన కంటైనరు, లోపల పిల్టర్, పైన మూత. ముందు పిల్టర్ సెటప్ సరిగ్గా ఉందోలేదో జూడు. కింద కలెక్టరు, దానిపైన సరిగ్గా ఇన్స్టాల్ చేసిన పై కంటైనరు - అదీ బేస్ సెటప్. పైన కంటైనర్లో పిల్టర్ సరిగ్గా పెట్టావో లేదో చూడు. ఒక స్పూన్ కాఫీపొడి వెయ్, ఒక చిటికెడు పందార వెయ్, మళ్లీ ఇంకో రెండు స్పూన్లు కాఫీపొడి వెయ్. ఎన్ని స్పూన్లు వెయ్యాలి? నీకు ఎంత స్ట్రాంగ్ కావాలి? అనేదాన్ని బట్టి. నేను స్ట్రాంగు, నేను తాగే కాఫీకూడా అనుకుంటే ఓ 4 చెంచాలు వేస్కో. ఇప్పుడు, ఆ వేడి వేడి నీళ్లు నెమ్మదిగా పైకంటైనెర్లో, నీళ్లు పొడిని తడుపుకుంటూ పైదాకా వచ్చేదాకా పొయ్. నీళ్లు పైకి వచ్చాక, మూత పెట్టు. అట్టావెళ్లి ఓ రౌండు పేపరో గట్రానో చదివిరా. ఒక్కో చుక్కా ఒక్కోచుక్కా కిందకి దిగితూ ఉంటుంది కాఫీ. మళ్లీరా, పైన మూత తీ, నీళ్లుపొయ్. మూతపెట్టు. కొంచెంసేపు ఆగు.
ఇప్పుడు, కిందకి కొంత డికాక్షన్ దిగే ఉంటుంది. రెండు గుడ్డలు తేస్కో, ఓ గుడ్డతో కింద కలేక్టర్ని పట్టుకో, ఇంకో గుడ్డతో పైకంటైనర్ ని పట్టుకుని, పుల్లని విరిచినట్టు చిన్నగా నీ వైపుకి కాకుండా, నీకు వ్యతిరేక దిశలో వంచు. కంటైనెర్ పైకిలేచి కలెక్టర్ తెర్చుకుంటుంది. ఓ గ్లాస్ తీస్కో, ఓ చేత్తో పైన కంటైనర్ ని పట్టుకుని, రెండో చేత్తో కింద కలెక్టర్లోంచి డికాక్షన్ ని ఆ గ్లాస్ లోకి వంపేసి మళ్లీ పిల్టర్ ని యధావిధిగా పెట్టేయ్.

పాలు కాచుకో. ఈ డికాక్షన్లో వేడిపాలు పోశ్కో. రంగు చూస్కో మరీ నల్లగా ఉన్నాయ్ అంటే పాలు ఇంకొంచెం పోస్కో. ఓసారి తిరగొట్టు.

ఘుమ ఘుమ లాడే కాఫీ రెడీ.......

బ్రూక్బాండ్ కాఫీలో: కాఫీ ౫౪% యాభైనాలుగు శాతం, మిగతాది చికోరి. చికోరీ ఓరకమైన కాఫీ.
గుంటూర్ లో ఆంధ్రా కాఫీ లాంటి కొట్టుకి వెళ్తే మన ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో కాఫీపొడి పట్టించుకోవొచ్చు.
కొంతమంది చెప్పటం - చికోరి మంచిదికాదు అని.
సో సివరాకరికి - ఎంజా = ఎంజాయ్ :):)