Wednesday, July 29, 2009

(రాం)ములక్కాయలు

నిన్న (రాం)ములక్కాయలు వండుకున్నాం. అదేంది బ్రాకెట్టులో రాం అని రాసారు? ప్రతీదానికీ రామ నామం జపిస్తారా అని ఎవురైనా అనుకోవచ్చు. తప్పులేదు.
ఏందయ్యా కత అంటే రాంములక్కాయ మరియూ ములక్కాయ కూర. ఏంటి?? నోరూరిందా? మరి ఊరదా? ముక్కులు వాసన కోసం ఎగురుతున్నాయా? మరి ములక్కాయ రాంములక్కాయలో ఉడుకుతుంటే ఆ వాసనే వేరుకదా!!
దీనిక్కావాల్సింది -
ఎర్రని నవనవలాడుతున్న రాంములక్కాయలు ఓ రెండు, నాజూకైన ములక్కాయలు ఓ రెండు, ఓ ఉల్స్, నాలుగు వెల్లుల్లి, కొంచెం అల్లం, ఓ చెటాకు కొత్తిమీర, ఓ చెంచాల నూనె, తిరగమాత గింజలు గట్రా!!. నేను ఈ మధ్య వంటలకి ఆలివ్ ఆయిల్ నూనె వాడుతున్నా
ఇక మొదలుపెడదామా!!
ముందు, మిర్చిని సన్నగా తరుక్కో. తర్వాత, అరచేతినిబెట్టి, వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కుక్కు (క్రష్), అప్పుడు వాటిపైన తొక్కతీసేసి సన్నగా ఛాప్ చేసి పక్కన్బెట్. అల్లం, పైన తొక్క తోసేసి, సన్నగా తర్క్స్, పక్కన్బెట్స్.

ఉల్లిపాయని సన్నగా తరుక్కో, ములక్కాయల్ని సుబ్బరంగా కడుక్కుని ఐదు ముక్కలుగా నరుకు, ఆ రెండు రామ్ములక్కాయల్ని ఛాప్ చేస్కో.

పొయ్యి వెలిగించు, చట్టి పెట్టు అదే, డేగిషా.
నూనె పొయ్యి. కాగంగనే మినుములు, పచ్చిశనగపప్పు, ఎండు మిర్చి, ఆవాలు, జిలకర, చివరాకరికి కర్వేపాకులు లతో తిరగమాత వేసేయ్. ఓ చెటికెడు పసుపు వెయ్యి. ఇప్పుడు మిర్చి, వెల్లుల్లి వెయ్యి. ఓ సారి బాగా కలుపు. ఇప్పుడు ఉల్స్ వెయ్యి, డీప్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేదాకా వేయించు.
అయ్యిందా, ఇప్పుడు తరుక్కున్న ములక్కాయలు, రాంములక్కాయలు వేసేయి. కలుపు లేక గంటే బెట్టి తిప్పు. ఉప్పు, కారం వెయ్యి కలియ తిప్పు, మూతెట్టు. గ్రేవీ అంటే నీళ్లు సరిపోను లేవు అనుకుంటే ఓ గళాసు పోస్కో (ఆంటే అవసరాన్ని బట్టి అని)
ఉడకనీ ఇక.
ఉడికినాక, కొత్తిమీర (పైన్లీ వాష్డ్ అండ్ ఛాప్ప్డ్ - శుభ్రంగా కడిగిన మరియూ సన్నగా తరిగిన) జల్లు - ఇంకొంచేస్పు ఇగరనీ - పొయ్యి ఆపేసి డెగిషాని దింపి ఇక సిగ్గు లేకండా అదేన్వాయా సిగ్గు పడకుండా లాగించు.కొందరు ములక్కాయని జస్ట్ గుజ్జుని పళ్ళతో లాగించేసి పక్కన పడెస్తారు. కానీ ములక్కాయ రుచి ఆసాంతం నమిలి పీల్చి పిప్పిని మాత్రం వదిలనప్పుడే. అందుకే సిగ్గు లేకండా అదేన్వాయా సిగ్గు పడకుండా లాగించు అన్నది. కాబట్టి, మునక్కాయ ముక్క బాగా ఉడకటం ఇక్కడ కీ. అలానే ఈ కూర ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదే!!

Thursday, July 23, 2009

ఓటు

ఏందీ!! నేను బ్లాగు ఎమ్మెల్యేగా పోటీసేత్తనా నాకోటేయండీ అని అడుగుత్తున్నా అనుకుంటన్నారా? మరక్కడే ఉప్మాలో చెంచా ఏసారు.
ఈయాల రోవంత ఆకలిగా ఉండింది. మరీమద్దెన డైటింగు గట్రా సేత్తనాం, ఎస్సర్సైజులు సేత్తాన్నాంగదా. అందుకు. మామూలుగైతే ఓ సంచి సిప్పీసు అ.క.అ చిప్సు కరకరా నములుకుంటా మిగేటోళ్ళం కదా. మరి ఇప్పుడేంసెయ్యాల్రా బగమంతుడా అని ఆలోసిస్తూ నా ఈప్మీనకేస్కునె సంచీలోకి సెయ్యి బెడితే, ల్యాపుటపు, బొక్కులు, కాయితకాలు, అయ్యి ఇయ్యి మట్టీ మషాణం, బయటి హార్డ్ డ్రైవ్, తోబాటు ఓటు మీల్ డబ్బా తగిలింది. జర్రున బైటికి గుంజునా . ఇట్టా ఓ సంచి తీసానా
From ఓట్మీల్

ఓ గలాసులో ఏడ్నీళ్ళు పోసినా
From ఓట్మీల్

సంచి చింపేసి ఏడినీళ్ళలో బోసినా
From ఓట్మీల్

ఓ రెంణ్ణిమిషాలు మూతబెట్టి ఉంచినా.
From ఓట్మీల్


ఓ సెంచా బెట్టి ఓ పాలి కలిపేసి సుబ్బనంగా లాగించినా!!!

Monday, July 20, 2009

రొట్టె చుట్టు

ఇయ్యాల మావిడ రొట్టెల్జేసి అవ్వతలనూకి కూరసెయ్యటానికి టైం దొరకట్లా ఏమైనా సెయ్యరాదా అని పిల్లల్తో పర్గులుపెడుతూ అంది.
ఏమున్నాయ్ అన్నా.
క్యారెట్లు పాడైపోతున్నాయ్ అంది.
ఫ్రై జేస్కో అంది.
నీ ఇష్టం కిచెన్ నీదే అంది.
సరే, ఎప్రాన్ నడుముకి కట్టుకునేలోపు మళ్ళీ ఓ మాట సెప్పింది. క్యారెట్టు తురిమి ఉప్పు, మిరియాలపొడి జల్లుకుని లాగించొచ్చుకదా అని ఓ సలహా పడేసింది.
ఠడా!! మంచి ఆలోచనే అని దూకా, రంగంలోకి.
తను ఇచ్చిన ఔడియాని పొడిగించా.
ఇలా -
క్యారెట్ల పైన తొక్కని ఓ రౌండు తీసేసి, పీలర్తో క్యారెట్టు మొత్తాన్నీ స్పగెట్టి లా పీల్ చేసేసా.
అదే చేత్తో ప్రిజ్జీలోంచి పాపాయు దోస్కాయ ( బేబీ క్యూకుంబర్) ని తీసి సన్నగా తరిగేసేసి,
ఓ ఉల్స్ ని సన్నగా నిలువునా తరిగేసేసి అన్నీ ఓ తెల్ల బొచ్చలో వేసేసి, ఓ నిమ్మ బద్ద పిండేసి కొంచెం ఉప్పుజల్లేసి ఇలా

బాగా కలిపేసి,
రొట్టె పైన పెట్టి మద్దెనుండి మడిచి ఈ చివర్ని లోనికి మడిచి, ఆ చివర్ని మొత్తం ఇలా

సుట్టేసి సుబ్బరంగా లాగించా.
దీంట్లోకి మొలకెత్తిన పెసలు, మొలకెత్తిన సజ్జలు ఏవైనా మస్తుగుంటై.