Friday, August 21, 2009

రామ్ములక్కాయతో మూడు రకాలు

మీలో ఎందరికి గుర్తూ? చిన్నప్పుడు రాంమ్ములక్కాయని పందారలో నంచుకుని తింటం! రామ్ములక్కాయ మరీ అంత పండూకాకుండ మరీ పచ్చీ కాకుండగా దోరగా పండింది సిన్న సిన్న ముక్కలుగ కోసేసి పందారజల్లుకు లాగిస్తే ఉంమ్మ.
అట్టానే పందార బదులు ఉప్పు కారం జల్లుకుని లాగించినా ఓకే!!
ఈడసూడండా!! రామ్ములక్కాయతోని మూడ్రకాలంట.
1. నిటారు రకం
దోర రామ్ములక్కాయని అడ్డంగా ముక్కలు జేస్కోండా (కింద జూపెట్టిన బొమ్మలో ఆడు మూడ్రకాల రామ్ములక్కాయల్ని నించోబెట్టాడు అయి - red, yellow, heirloom. heirloom అంటే నాటు రకం అని అనుకున్టా!). ఒకదానిమీన ఇంకోటన్ట ఎట్టండా. అర్గ్యూలా ఆకులంటా!! మనేందెలుసుద్దీ?? కొత్తిమీర నాలుగాకులు, పుదీనా నాలుగాకులు సమ్మగా కడిగేసి సన్నగా తరిగేసి పైన జల్లండా. ఓ రెండు కిట్న తులసాకులంట కుమ్మండా. ఓ రెండు సెంచాలు ఆలివ్ ఆయిలంట కుమ్మరించండా. కొంచెం కారం లేక మాడ్చి నలగొట్టిన మిరాయలు, కొంచెం ఉప్పు జల్లండా
లాగించండా. ఇది జెప్పాల్సిన పనిల్యా!
2. రోస్టు
ఓ నాలుగు ద్రాచ్చా రామ్ములక్కాయలు అట్టాగే ఆలివ్ నూనెలోనంటా, ఓ చిటాకు ఉప్పుజల్లి ఏపించండా. ఓ బేకింగు పేనా లోకి మార్చేసి, ఓవెన్ లో 425 F ఏడిమీన 7 - 10 నిమిషాలు రామ్ములక్కాయ తొక్క పగిలిపొయేంతవరకూ రోశ్టు జేయాలంట. అయినక ఓవెన్ని ఆపేసి బయటకి లాగి కిట్న తులసి లేకపోతే రెండు పుదీనా ఆకులేసి కుమ్మటమేనంట.
3. సరసా ఛీఛీ సల్సా అంట
ఓ ఐదు ఇదేదో రామ్ములక్కాయ సిన్న సిన్న ముక్కలుగా తరిగేసి, ఓ ఎర్ర ఉల్ల్స్ తరుక్కుని, పావుకప్పు సొంపు ఛీఛీ, నీ ఎంకమ్మ, సోంపు, ఓ అరడజను మిరగాయల్ని తరుక్కుని, ఓ బల్ల సెంచా (టేబిలు స్పూను) ఆలివ్ నూనె, ఓ బల్లసెంచా కమలా రసం ఓ పెద్ద బొచ్చలో ఏసి కలిపేసి ఉప్పు, మాడగొట్టి నలగ్గొట్టిన మిరియాలు ఏసి లాగించమంటాడు.


ఈ పుటోబు యాణ్ణుంచో నూక్కొచ్చి ఏడబెడుతన్నా. కాపీరైటు కాపీలెప్టు గోలమనకెందుకూ!!


[Photo is pointing to womansday.com. If any objection for linking to this photo, please let me know. I will remove it.]

Thursday, August 13, 2009

కాలిబసీత

ఈ మధ్య మాకు ఉచితంగా ఓ పత్రిక (పుత్రిక కాదులేవయ్యా బాబు) వస్తోంది. దానిపేరు దేనికిలేగానీ, కొన్ని కొన్ని మంచి మంచి అవసరమైన విషయాలు ఉన్నాయ్ అందులో. మనకి కావాల్సిన సెక్షన్లో నన్ను ఆకర్షించిన వంటకం ఇది. దీని పేరు కాలిబసీత (Calibasita)

కావాల్సినవి -
4 జుకిని[1]. ఇదేందిది అనుకోవద్దు. ఇది మన బీరకాయకి పెద్దమ్మ బామ్మర్ది అన్నగారికి చెల్లెలు వరస. ఇది దొరక్కపోతే కీరా వాడుకోవచ్చు, ఏంపర్లేదు.
2 టేబిలు స్పూల ఆలివ్ ఆయిల్.
1 ఒకమోస్తరు సైజు ఉల్స్
1 వెల్లుల్లి రెబ్బ
3 మొక్కజొన్న కండెలు.
2 రోమా[2] రాంములక్కాయలు బాగా పండినవి.
1/2 కప్పు మొత్సరిల్ల ఛీజు లేక ఫెటా ఛీజు. అది ఇది దొరక్కపోతే పన్నీరు ముక్కలు అనుకోండి.[ఇది మాత్రం మీ ఇష్టం కావాలంటే వేస్కోవచ్చు లేకపోతే లేదు]
రుచికి కోషర్[3] ఉప్పు.
ఇదేందిది కోషర్ ఉప్పు అంటారా?
ఇది మన ఇంట్లో వాడుకునే ఉప్పే కాకపోతే కొంచెం గండ్ల ఉప్పులా ఉంతుంది. మరియూ కోషర్ ఉప్పులో ఐయోడిన్ ఉండదు.
పద్ధతి -
ముందుగా జుకిని ని ఓ మాదిరిసైజు ముక్కలుగా కోసి ఓ చిల్లుల గిన్నెలో వేసి, కొంచెం ఉప్పుజల్లి పక్కనబెట్టు.
ఉల్స్ ని తరుక్కో సన్నగా.
వెల్లుల్ల్ని ఓ సారి కుక్కి తొక్క తీసేసి సన్నగా తరుక్కో.
రాంములక్కాయ తరుక్కో సన్నగా
మొక్కజొన్న కండె నుండి మొక్కజొన్న ఇత్తనాలని తీ. ఎట్టా? ఒలుస్తూ కూకుంటావా? తెల్లారుద్ది. కత్తిపెట్టి ఈడజూపిచ్చినట్టుగా చెయ్యి

ఒక భాండీ తీస్కుని ఆలివ్ ఆఉఇల్ వేసి, పోసి కాదు, ఓ రెండు చెంచాలు వేసి, వేడెక్కంగనే ఉల్స్, వెల్లుల్లి వెసి మూణ్ణిమిషాలు ఏపు.
పైన తరుక్కున్న జుచ్చిని, మొక్కజొన్నని ఎయ్యి, 6-7 నిమిషాలు ఏపు.
తరుక్కున్న రాంములక్కాయలు వేసి 2-3 నిమిషాలు ఏగనీ.
[గ్రేటెడ్ ఛీజ్ జల్లు]
దింపేసి రొట్టెతోనో గుడ్డుతోచేసిన అట్టుతోనో లాగించు.

నోట్ -
1. జుకిని http://en.wikipedia.org/wiki/Zucchini
2. రోమా రాంములక్కాయలు http://en.wikipedia.org/wiki/Roma_tomato
3. కోషర్ ఉప్పు http://en.wikipedia.org/wiki/Kosher_salt

Nutrition Facts
* Calories 143
* Total Fat 7g
* Saturated Fat 1g
* Cholesterol NA
* Sodium 602mg
* Total Carbohydrates 21g
* Dietary Fiber 4g
* Protein 4g